Realitní zákon – 4. Přestupky realitního zprostředkovatele

Realitní zákon, resp. Zákon o realitním zprostředkování stanoví některé přestupky v oblasti realitního zprostředkování. Přestupku se podle nového zákona může dopustit pouze podnikatel, vystupující jako realitní zprostředkovatel. Jinými slovy, osobou odpovědnou dle Realitního zákona může být pouze fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Přestupku se tedy nemůže dopustit fyzická osoba, která jedná v zastoupení podnikatele. Podnikatel po ní však může vymáhat škodu, jež mu vznikla v souvislosti s takovým zastoupením. To má ovšem také své limity dané pracovním právem a je vhodné na to myslet již v době uzavření pracovní smlouvy.

Přestupku se realitní zprostředkovatel dopustí tím, že:

A) nesplní povinnosti stanovené pro poskytování úschovy realitním zprostředkovatelem,

B) nesplní povinnost uzavřít pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování se stanoveným limitem pojistného plnění a stanovenou spoluúčastí,

C) nepředloží Ministerstvu pro místní rozvoj do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy.

Za přestupky uvedené v písmenech A) až C) hrozí realitnímu zprostředkovateli pokuta ve výši a v tomto pořadí: A) do 500.000,- Kč, B) do 1.000.000,- Kč, C) do 100.000,- Kč.

Realitní zákon nabývá účinnosti 3. 3. 2020.

Autor: |2020-03-25T09:51:41+01:0013 prosince, 2019|Právo|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Realitní zákon – 4. Přestupky realitního zprostředkovatele
Právnická fakulta UK, obor právo a právní věda Specializace: obchodní právo a právo nemovitostí
Tato stránka používá soubory cookies. Ok

Chcete pokračovat ve čtení článku a mít přehled o aktuálních i odborných tématech? Registraci provedete jednoduše zadáním emailové adresy.

 

There was an error while trying to send your request. Please try again.