Platnost a účinnost smlouvy – 3. Účinnost právního jednání

Na rozdíl od platnosti smlouvy, která souvisí s náležitostmi právního jednání (pr. jednání je vadné, imperfektní), účinnost vypovídá o tom, zda dané právní jednání vyvolalo nebo je schopno vyvolat právní následky (účinky), tj. vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. Jinými slovy účinná je taková smlouva, z níž plynou smluvním stranám práva a povinnosti.

Smlouva zpravidla nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. poslední ze smluvních stran. V případě, že není k podpisům připojeno datum, je potřeba, aby byla ve smlouvě stanovena účinnost. Zákon ponechává na vůli stran aby stanovili účinnost smlouvy. Datum platnosti a účinnosti smlouvy se tak může i nemusí lišit. Například pronajímatel a nájemce chtějí uzavřít nájemní smlouvu s tím, že nájemce se nastěhuje později a platit nájemné bude ke dni nastěhování. Nic nebrání tomu, aby uzavřeli platnou smlouvu, avšak s tím rozdílem, že si ujednají účinnost až ke dni nastěhování.

Pokud je předmětem smlouvy koupě nemovitosti, rozlišují se dva případy:
      • jde-li o nemovitost zapsanou ve veřejném seznamu, vlastnické právo se nabývá zapsáním do takového seznamu s účinky ke dni podání návrhu na vklad
      • jde-li o nemovitost nezapsanou ve veřejném seznamu, tak vlastnické právo k ní vzniká účinností smlouvy

Je-li předmětem smlouvy věc movitá, mohou si strany ujednat účinnost smlouvy k libovolnému dni.

Autor: |2020-04-07T14:58:34+02:006 dubna, 2020|Nemovitosti, Právo|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Platnost a účinnost smlouvy – 3. Účinnost právního jednání
Právnická fakulta UK, obor právo a právní věda Specializace: obchodní právo a právo nemovitostí
Tato stránka používá soubory cookies. Ok

Chcete pokračovat ve čtení článku a mít přehled o aktuálních i odborných tématech? Registraci provedete jednoduše zadáním emailové adresy.

 

There was an error while trying to send your request. Please try again.