Realitní zákon – 2. Odborná způsobilost realitního makléře

Zákon o realitním zprostředkování (dále „Realitní zákon“) přináší legislativní změny i v oblasti zákona o živnostenském podnikání (dále „Živnostenský zákon“). Realitní zprostředkování, které Realitní zákon definuje jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy, přechází nově z živnosti volné pod živnost vázanou. To znamená, že nyní bude muset žadatel o získání živnosti pro poskytování realitních služeb, spočívajících v realitním zprostředkování, získat odbornou způsobilost.

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že podmínky odborné způsobilosti realitního makléře jsou dvojí. Záleží na tom, zda realitní makléř působí samostatně či v zastoupení. V případě, že se rozhodne působit samostatně a získat k výkonu své činnosti živnostenské oprávnění, musí splnit přísnější podmínky odborné způsobilosti než v případě, kdy bude působit v zastoupení jiného, který již takové oprávnění získal. Podmínky stačí splnit alternativně, tzn. splnění jakékoliv jedné ze stanovených podmínek postačí k naplnění zákonné povinnosti.

Podmínky odborné způsobilosti pro získání vázané živnosti v oboru „Realitní zprostředkování“:

a)  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b)    vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
c)    vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)    profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Podmínky odborné způsobilosti pro výkon činnosti FO v zastoupení realitního zprostředkovatele:

a)  vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b)    vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
c)    profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*),
d)    doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
e)    doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Realitní zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2020.

Autor: |2019-12-20T20:37:06+01:0010 prosince, 2019|Právo|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Realitní zákon – 2. Odborná způsobilost realitního makléře
Tato stránka používá soubory cookies. Ok